Новини

Відбувся Круглий стіл на тему: «Злочини у сфері інформаційних технологій. Можливості судової комп’ютерно-технічної експертизи у розкритті та розслідуванні злочинів, вчинених за допомогою комп’ютерних засобів»

29 березня 2013 року у приміщенні Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова відбувся Круглий стіл на тему: «Злочини у сфері інформаційних технологій. Можливості судової комп’ютерно-технічної експертизи у розкритті та розслідуванні злочинів, вчинених за допомогою комп’ютерних засобів». 

Ініціатором заходу став Комітет ААУ з міжнародної юридично-правової інтеграції та прав людини. Круглий стіл було проведено з метою визначення змісту найважливіших проблем протидії правопорушенням у інформаційній сфері, а також надання рекомендацій щодо шляхів їх розв’язання в юридичній площині.

Сесії круглого столу були сповнені жвавої дискусії, обміну досвідом між фахівцями. Експерти активно обговорювали нагальні проблеми, що виникають у роботі під час здійснення захисту по судовим справам, проведення судових експертиз та підвищення рівня кваліфікації адвокатів.

Так, першу сесію  відкрила модератор круглого столу Павлова Олена Михайлівна, член правління Асоціації адвокатів України, голова Комітету ААУ з міжнародної юридично-правової інтеграції та прав людини, адвокат, керуючий партнер ПГ «Павлова і Партнери».

Модератором було розкрито головні аспекти тематики круглого столу, акцентована увага присутніх на існуванні переліку законодавчих   прогалин у регулюванні правовідносин у мережі Інтернет, визначена необхідність кореляції  законотворчої діяльності з міжнародними практиками регулювання.

Більш детальніше пані Павлова зупинилася на проблематиці розкриття злочинів у сфері інформаційних технологій, деяких аспектах ідентифікації суб’єктів спорів (за територіальною) ознакою у спорах, пов’язаних з використанням електронних платежів та системи Інтернет – банкінгу, визначенні алгоритму   проведення технічних та організаційних заходів реагування на  ІТ- інциденти та забезпеченні цілісності юридично значущих даних. 

Учасники круглого столу отримали унікальну можливість послухати в якості доповідача Літвінова Максима Юрійовича, підполковника міліції, начальника Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України, який виступив із темою «Забезпечення допустимості доказів у формі комп’ютерних даних». Максим Юрійович зупинився на понятійному апараті, розкрив такі основні поняття, як: «комп’ютерні данні», «комп’ютерна інформація», «комп’ютерні сліди». Ознайомив присутніх з механізмом утворення та фіксації комп’ютерних слідів, а також методикою використання програмного забезпечення, яку використовують правоохоронці для забезпечення допустимості комп’ютерних доказів.

Інформаційний об’єкт, як доказ у кримінальному судочинстві, проблематика вилучення та автентичність доказів виявилась найгострішою темою круглого столу, проблематику якої жваво обговорювали учасники круглого столу.
З не менш актуальними темами виступили і запрошені експерти, серед яких були Пампуха Геннадій Геннадійович – директор незалежного інституту судових експертиз, президент Всеукраїнської третейської ліги, президент Європейської арбітражної палати, експерт  з 17-ти річним досвідом  роботи в галузі судової експертизи - Усков Кирило Юрійович, а також Олійник Тарас Іванович – начальник відділу технічного нагляду і експертизи ДП «Українські спеціальні системи» Держспецзв’язку, завідуючий лабораторії судових досліджень комп’ютерних та телекомунікаційних систем КНДІСЕ в 2009-2010рр..
 
Доповідачі розкрили особливості проведення експертизи при розслідуванні комп’ютерних злочинів, проблематику експертизи програмного забезпечення у господарських спорах, критерії дослідження програмного продукту та способи дослідження програмного продукту, акцентували увагу присутніх адвокатів на  типові помилки при фіксуванні комп’ютерних даних. 

Цікаву дискусію  викликав виступ приватного нотаріуса Київського нотаріального міського округу Голій Людмили Ігорівни, в часті оцінювання перспектив майбутніх законодавчих новел щодо  забезпечення електронних доказів нотаріусом.

Зокрема, доповідач наголосила на тому, що практика забезпечення  нотаріусом електронних доказів є звичайною у багатьох країнах світу. При цьому пані  Голій підкреслила, що  «якщо взяти в цілому даний законопроект, з точки зору принципів цивільного судочинства про змагальність, та покладеного на сторони тягаря самостійного доказування власних доводів, незалежності суду, дії нотаріуса по забезпеченню   доказів уявляються цілком обґрунтованими».

Наприклад,  доповідач зазначила, що за допомогою протоколу огляду електронної пошти, нотаріус закріплює докази, що  необхідні зацікавленим особам для захисту честі, гідності та ділової репутації, а також для підтвердження певних обставин, що мають значення для справи, та ін. Крим того, доповідач підкреслила, що нотаріус фактично забезпечує не докази, а достовірність тієї чи іншої інформації, яка згодом може бути використана як доказ того чи іншого факту (події).
Слід зазначити, що захист прав у сфері інформаційних технологій на сьогоднішній день набуває все більшого поширення. Чимало питань розкриття злочинів у сфері інформаційних технологій залишаються відкритими, а проведення круглих столів з проблематики вирішення спорів в даному напрямку – стає все актуальнішим. 
Висловлюємо свою подяку, модераторам крутого столу Павловій Олені Михайлівні та Ахундовій Агії Аббасовні за цікаву та достатньо актуальну тематику,  а також доповідачам, які в щільному графіку виділили частину свого часу та поділились цінними знаннями і власним досвідом.

Асоціація адвокатів України висловлює особливу подяку ПГ «Павлова та Партнери», в особі Олени Павлової – за фінансову підтримку заходу.
©2012. Голій Людмила Ігорівна. Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, юрист. Розробка та дизайн сайту - Олексій Черніков